Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bouwkunst in de stad en op het land", met 400 afbeeldingen, gerangschikt volgens het beproefde systeem van voor- en tegenvoorbeeld. Dit werk geeft op overtuigende wijze aan, hoe overal burgejftjkë: nuchterheid en pronkzuchtige opschik in onze ntoöie Hollandsche steden en op ons vriendelijke platteland hoogtij vieren, en wijst tevens de richting, hoe aan die droevige cultus der smaakverwarrende bouwkunstige leelijkheid te ontkomen is. Een prachtwerk voor ieder eigenbouwer, ieder commissaris van een bouw-exploitatiemaatschappij, ieder bestuurslid eener plaatselijke vereeniging met het- sympathieke doel, dat aangegeven wordt door een dikwijls al te wijdloopige benaming, waarin woorden als „Bevordering", „Vestiging", „Verfraaiing", „Belang" en „Vooruit" tot hun majusculen afgekort de populaire initialen leveren voor de overtalrijke vaderlandsche V. V.V.'s.

Begrijpelijk is het zeker, dat vele natuurliefhebbers het een voorrecht vinden, als ze eindelijk een idyllische plaats gevonden hebben, waar nergens de groote reclameborden den blik van den voorbijganger tot zich trekken. Hoe dikwijls hebben die veel belovende en weinig gevende villaparkondernemingen hun joyeuse entrée gemaakt als boomenrooiers en houtkappers om daarna langs de nog huizenlooze „alleeën" met spichtige boonenstaakjes (rechtop gehouden in krulijzeren of wit geschilderde houten valstoeltjes) weer toekomstillusies te wekken aan de schaduw die om niet het frank en vrij gegroeide struweel gaf. Er zou meer dan één beekje in onze vaderlandsche villaparken te noemen zijn, dat in vroeger tijden als stroomend watertje door een eigen gekozen slingerbeddinkje het levendige landschap blijde accentueerde, maar dat door parkarchitecten met passer en lineaal in het keurslijf gedwongen werd van wiskunstig geteekende vijveroppervlakken en beekgootjes, tusschen zonketsendeglazuurbestreken steenen rollaagjes. Natuurlijk dat de naam „Slingerbeek" ook niet meer toepasselijk was op de met den stijl van het villapark harmonieerende watergoot en even

Sluiten