Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo waren de Nijmegenaars in Mei 1909 ook zeer bezorgd over het lot van het Keteldal en den Sterrenberg, daar dat terrein toen werd aangekocht door de N. V. Mij. „Mooi-Nederland".

Doch daar werd in den heer J. C. van der Veur een man gevonden, die met angstvalligheid het bestaande landschapsschoon heeft trachten te behouden en het ingewikkelde wegenstelsel wist te plooien naar de situatie van het landschap. Zoo heeft hij een lustpark in het leven geroepen, dat in zijn breeden aanleg en ruim-gedachten opzet zeker in latere ^aren het architectonische schoon van een door rijke afwisseling boeienden parkaanleg verbonden zal zien aan de natuurlijke bekoring van zulk een voor Nederland ongewoon geaccidenteerd terrein. Maar er is meer!

Zonder de -betoonde activiteit der Mij. „MooiNederland" zou ons vaderland nimmer zijn „bergspoor" gekregen hebben, een vreemdelingenattractie, die wel steeds een unicum binnen onze landspalen zal blijven. Hoevele duizenden, die nimmer«ich vertrouwd hadden gemaakt met de intimiteit van Sterrenberg en Keteldal, hebben in de laatste jaren op den ongewonen bergrit van Beek naar Berg-en-Dal niet de elkaar in filmgang opvolgende panorama's van dit stukje Nederlandschen zelfkant bewonderd! En thans, nu heel het wandelgebied op militair gezag streng verboden is voor den toerist; mogen we de villaparkmaatschappij „MooiNederland" wel dankbaar zijn, dat althans in vogelvlucht ieder bezoeker van. Nijmegen .kan kennismaken met dit uitverkoren vreemdelingenoord.

Om de beteekenis van villapark-maatschappijen voor het vreemdelingenverkeer nog eens met een sprekend voorbeeld aan te toonen, wil ik memoreeren, dat zonder optreden van de Mij. „Mooi-Nederland" Nijmegen en Berg-en-Dal (steeds -in één adem genoemd) voor goed zouden gescheiden zijn. In 1911 dacht het bestuur van het klooster Sacré Coeur er sterk over het vlak op de Duitsche grens gelegen groote hotel aan te koopen. Doch toen men vernam, dat de opheffing van dit hotel den bewoners van

Sluiten