Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gankelijk en „Friesland rond per tram" is een handig boekske, dat in woord en beeld veel vertelt van streken, die nog weinig of niet hun afgevaardigden! zenden naar de jaarvergadering der A.N.V.V.

De H. S. M. vond voor haar lijnen door den Haarlemmermeerpolder in Jhr. Jan Feith een aangenaam! causeur en een warm pleitbezorger en de S. S. heeft in.samenwerking met de vereeniging: „HetGeuldal" de basis gelegd voor het vreemdelingenverkeer in Zuid-Limburgs toeristenstreken.

Zonder in het minst op volledigheid aanspraak te willen maken, sluit ik deze reeks met te vermelden, dat in Nijmegen de gemeentetram ook als uitgeefster is opgetreden en in een keurig werkje met fraaie illustraties en voorzien van een uitstekende kaart van stad en naaste omgeving zich tot de vreemdelinge» richt met een: „Op naar Nijmegen 1"

Uit deze los uit de pen vloeiende feiten van wat enkele naamlooze en andere vennootschappen, coöpe- I raties en zedelijke lichamen, en één vooruitstrevende gemeente, belanghebbende bij het bevorderen van het vreemdelingenverkeer, hebben gepresteerd op eenig gebied met het doel der A.N.V.V. rechtstreeks of onmiddellijk in verband staande, blijkt wel hoe juist gèzien het van de Statutencommissie was om naast de rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, ten doel hebbende het bevorderen van het vreemdelingenverkeer in een bepaalde plaats of streek ook deze als leden, zoogenaamde B-leden, in de gelegenheid te stellen hun zoo noodige krachten te laten samenwerken met andere tot heil van ons geheele volk.,

Sluiten