Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

PLAATSELIJKE VERFRAAIINGSGENOOTSCHAPPEN EN HUN AESTHETISCH ARBEIDSVELD.

Terugkeerende tot het arbeidsterrein der plaatselijke V.V.V.'s, spreek ik mijn voldoening erover uit, dat op de programma's van meer dan een V.V.V. wedstrijden prijken voor balconbegroeiing en voortuintjesaanleg.

De vereeniging, 't Koggeschip" te Amsterdam, waarvan het ledental zweeft tusschen de 300 en 400, voorwaar niet te veel in een stad van 600.000 zielen, heeft al menig jaar van haar bestaan door het uitschrijven van balcon- en gevelversieringen gevelaantrekkelijkheid trachten te bevorderen.

Dat dergelijke sympathieke pogingen om wat kleur te brengen in de nuchtere straten van stadsche buitenwijken en in de morsige stegen der binnensteden dikwijls weinig resultaat hadden en het verkregen . coloristische effect niet aan de verwachtingen beantwoordde, moet voor een belangrijk deel op rekening worden gesteld van het te groote formaat der Nederlandsche ramen.

In het onafhankelijkheidsjaar 1913 hebben verschillende buurtverenigingen te Nijmegen, gesteund'door „Nijmegen Vooruit!", getracht de hoofdstratèn een meer feestelijk aanzien te geven. Bijna' huis aan huis pronkten in de vensterbanken witte bloemrekjes, vol van de weelderige scharlaken pelargoniums, van de teerblauwe lobelia's in combinatie met de gracieus gebogen hanggeraniums en de open fluweelige zonnekelken van dankbaar bloeiende petunia's.

Hoezeer deze poging ook waardeering verdiende,

Sluiten