Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. V. 's en de A. N. W. B. bij de stationsversiering, nieuwe schoonheid te kweeken en stelt gratis voor dat doel beschikbaar klimopstekken, wingerden en klimrozen, te planten tegen gevels van leelijke arbeiderswoningen. Zoo zullen de duizenden Engelschen, die het Walcherensche landschap- en stedenschoon in normale tijden weer komen opzoeken daar met verrassing hun „ivy-grown" of „ivy-mantled houses" aantreffen.

Plaatselijke V. V. V.'s treden ook meermalen op als principalen voor wel is waar bescheiden, maar toch de aandacht trekkende bouwwerken. Ieder zal moeten toegeven, dat deze voor alles moeten beantwoorden aan billijk te stellen eischen van welstand. Dit is echter lang niet altijd het geval! Ik denk bijv. aan de dikwijls zeer havelooze kiosken (waaronder ook van V. V. V.'s in plaatsen, die ik maar niet noemen zal) welke als informatiebureau dienst doen of deden en uitgedost met allerlei schreeuwerige reclames een kwijnend bestaan slijten vol heugenis aan lang voorbije tentoonstellingsafbraak-verkoopingen.

Gelukkig, dat deze soort informatiebureau's allengskens verdwijnt. Al hebben ook slechts enkele plaatsen zulk een riant gelegen V. V. V. Bureau als Gelders en Zeelands Hoofdstad, toch is er ook op dit gebied gróote vooruitgang te bespeuren. Bij het afdrukken van dit werk berichtten de bladen dat de Arnhemsche V.V.V. een monumentaal patriciërshuis op het Stationsplein aangekocht heeft, waarin ook de G. V. V. (de provinciale Geldersehe Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer) zal zetelen, en een reisbureau woon wordt verschaft, zoodat we hier mogen spreken van een centraal verkeersbureau voor Gelderland. Leiden richtte voor eenige jaren terug een geriefelijk gebouwtje in vlak bij het station en den afrit der electrische trams naar de drukbezochte badplaatsen Noordwijk eh Katwijk, ■ terwijl Haarlem na lang wachten in 1917 het domicilie van zijn informator verplaatste van een niet nader te qualificeeren houten kiosktentje naar de ruime stationshal bij den uitgang.

Sluiten