Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door dit systeem algemeen toe te passen en door na een goede voorbereiding een openbare prijsvraag uit te schrijven, waarbij prijzen uitgeloofd dienen te worden, welke zóó aanlokkelijk zijn, dat kunstenaars van naam zich aangetrokken voelen tot ontwerpen, zal men de plaats zijner inwoning op artistieke wijze het beste dienen en de locale zaak der „Heimatpflege" in niet geringe mate steunen.

Op de V. A. N. K.-tentoonstelling zag ik twee V.V.V. reclamebiljetten: een zeer nauwgezet bewerkte houtsnede van Chris Lebau voor de V. V.'s-Gravenhage en een forsche visschersplaat, die door Toorop ontworpen voor Katwijk reclame moet maken. Ik kan niet zeggen, dat ik beide specima bijzonder gelukkig vind. Dan acht ik C. Bremans plaat voor de V.V. Leeuwarden beter te beantwoorden aan het vooropgezette doel: trekken en boeien, zooveel mogelijk de aandacht concentreeren op zichzelf en het reclame-object.

Voor twintig jaar terug werd in het hooge Noorden bij de als stug en conservatief gedachte Friezen reêds de richting aangegeven, waarin ik zoo gaarne alle bij de A.N.V.V. aangesloten organisaties thans zag volgen. Het resultaat was al dadelijk zeer aanmoedigend, daar niet minder dan 32 inzendingen bewezen, dat de opgave een aantrekkelijke charme had voor de vaderlandsche artisten. Door de inzending van C. Breman, den bekenden Larenscheri kunstschilder den prijs toe te kennen, werd vastgesteld, dat een Friezin met nobele trekken in het gelaat en getooid met de gouden Friesche kap als lokkende schoone van het land, blauwe korenbloemen en brandendroode papavers bijeengarend in een hoog opschietend korenveld, de belangstelling van landgenoot en vreemdeling zou wékken voor de provincie. Het silhouet van Leeuwarden met den opstrevenden St. Bonifaciustoren en den kloeken steenromp van den Oldenhove wijst heen op de hoofdstad, die haar „armen uitstrekt tot de zee en de hand reikt aan de klei en de wouden, die met haar tijd is meegegaan

Sluiten