Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de'nieuwe Week-End-onderneming, welke op de Warmondsche plassen bereids 14 H.A. heeft aangewezen voor het ontworpen drijvende vacantiedorp, zal er veel toe bijdragen om nieuwe accenten te verleenen aan het karakter der binnenlandsche zomerverblijven. De maatschappij begint met honderd boothuizen te bouwen, een groot restaurant, een soort winkelgalerij of warenhuis — alles op het water — en stelt als 't ware den Hollanders een geheel nieuwe wijze van vacantie-doorbrengen in uitzicht. Tegen een bepaalde huur wordt men met zijn familie voor een of meer weken eigenaar van een kleinere of igrootere huisboot. In den naam ligt reeds opgesloten, dat deze drijvende vacantie-woningen — die bijv. op ;jde Thames reeds een jarenlang gewaardeerd zomerbezit van de Londenaars zijn — eveneens als pied è terre kunnen fungeeren voor hen, wier zaken in hoofd-, handels- of hofstad hun tegenwoordigheid in de week eischen, maar die van Zaterdag tot Maandag hun week-end willen doorbrengen als vrije menschen op Zuid-Hollands onvolprezen Kager- en Brazemer-plassen.

Het denkbeeld van het vacantiedorp is zeer frisch en zoo aantrekkelijk, dat het straks, als de materialen weer tot normale prijzen gedaald zijn, overal verwezenlijkt zal worden. In de groote steden vereenigen 2ich tal van kleine middenstanders tot coöperatieve irereenigingen en het „'s Zomers Buiten" in „eigen huis" zal overal doordringen. Een Amsterdamsche ambtenarenvereeniging heeft door een bekwaam architect een breed-opgezet project laten maken voor een vacantie-duindorp in de buurt van Castricum. Rotterdamsche burgers hebben in verschillende mooie landsoorden knusse ^én- en tweefamiliewoninkjes neergezet, o. a. op de heide bij Oud-Leusden (waar de Internationale School van Wijsbegeerte ieder vacantieseizoen méér cursisten tesamen brengt) en te Lunteren verrees het vacantiehuis van de sociale vereeniging: „Ons Huis" te Amsterdam. Het werd geheel belangeloos ontworpen door den architect J. H. W. Leliman

3

Sluiten