Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de Academie van Wetenschappen te Parijs werd door den heer Qatin vastgesteld, dat noteboomen, iepen, ribes, rozen, seringen en vele andere gewassen zeer spoedig achteruitgaan doordat het teerstof der wegen zich aan de bladeren hecht. Zij worden er vlekkig door en zien er dan als verbrand uit, in het bijzonder die, welke aan door de zon beschenen takken zitten. Ook op deze zijde van het stofbestrijdingsvraagstuk mag men wel eens de aandacht vestigen, daar de bezitters van de tuinen aan geteerde wegen liggend, eigenlijk met het volste recht schadevergoeding zouden kunnen eischen van de overheid, die tot een dergelijke stofbestrijding-bewerking het bevel gaf.

Waar boomenaanplant onoverkomelijke bezwaren met zich brengt, zou ook de proef kunnen worden genomen, die thans te Amsterdam wordt gedaan door de tramrails in een grasbedding te leggen. Men zal daartoe het eerst overgaan op den Overtoom van Stadhouderskade tot Constantijn Huygenstraat, voorts op het Weesperplein van de Weesperstraat tot de Sarphatistraat en in de toekomst op tal van andere pleinen. Hierdoor wordt naast het verkrijgen van een aanzienlijke stadsverfraaiing ook een naar het mij voorkomt aantrekkelijk middel . van stofbestrijding gevonden, want het opwaaien van wolken straatstof door, af- en aansuizende trams zal tot een minimum beperkt blijven, wanneer deze rijden door vochtig gehouden gazons.

En wat geen enkele verkeersmaniak der 19e eeuw zou gedroomd hebben, zal thans in de hoofdstad tot 'werkelijkheid worden gemaakt, de ijzeren rails zullen de gevluchte poëzie van het groene gras weer weten terug te geven aan de drukste stadscentra.

Zoo ergens, dan mag men bij den aanleg, der Amsterdamsche grasbeddingen het Breêro nazeggen: „'t kan verkeeren".

Naast het aanstippen van deze schoonheid-bevorderende daad moeten de vele algemeene- en locale toeristenlichamen de aandacht vestigen op de beteekenis van lanen voor het stads- en landschapsbeeld.

Sluiten