Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE HOOFDSTUK.

BESTRIJDING DER TUCHTELOOSHEID IN NEDERLAND.

Wanneer men eens alles bijeen had, wat zoo in de laatste tien jaren geschreven is over „Tuchteloosheid". „Vernieling", Schandelijk Vandalisme", „Baldadige Straatjeugd",- „Ons Publiek", „Molestatie" enz, enz, in verband met gestoord vreemdelingenverkeer en ondervonden toeristenwee, samen te vatten onder de . afschrikwekkende aankondiging: „Barbaarsch Nederland", dan zou men verwonderd zijn over de uitgebreidheid dezer litteratuur van de schande.

Als warm voelend vaderlander zou het schaamrood u op de kaken gejaagd worden, wanneer gij mèt de ' feiten gestaafd vernaamt, tot welk een" natie van i struikroovers, apachen, rustverstoorders en vreemdelingenhaters ge u als Nederlandsch staatsburger rekenen moet.

Nog versch in het geheugen licht het sensatiewekkende geval der Harderwijksche xenophoben, die i op Paaschmaandag den heer Jules Romain en familie i op ergerlijke wijze tijdens hun verblijf in het Veluwsche ! Zuiderzeestadje lastig vielen. Om daarvoor genoegi doening te krijgen, bediende deze heer zich van het I probaat gebleken middel der diplomatieke tussChen1 komst en daarmede was het sein gegeven tot het 1 losbarsten van een waren banjir van ingezonden i stukken, beschouwingen, raadgevingen, critieken en • wijsgeerige hypotheses in de Nederlandsche dag- en weekbladpers. Waarschijnlijk ging echter de meeste volksopvoe-

Sluiten