Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groene" een goed werk te verrichten door een speciaal hoog rabat toe te staan voor het nadrukken van de bewuste plaat, opdat vele β€” ook niet-Hardewijkers β€” op de teekening hun gelijkenis zullen herkennen en zich gaan schamen over de handelingen, die ons kleine land nog zooveel kleiner maken dan het al is.

Meer dan een lange gedocumenteerde uiteenzetting toont Brakensieks plaat aan, welk een forsche rem de Nederlandsche tuchteloosheid en het Nederlandsche vandalisme zijn voor de vrije ontwikkeling van een internationaal vreemdelingenverkeer en voor de kunstzinnige verfraaiing onzer steden en dorpen met monumenten, rustbanken,en bloemrijke plantsoenen.

Ik wil hier nu maar niet eens mijn veto uitspreken over de doorpijlde en aaneengesmede harten met de dooreengestrengeide monogrammen, welke verliefde dwazen in bijna iederen Nederlandschen wegboom hebben gesneden, want wie veel heeft lief gehad wordt immers veel vergeven. Ik aanvaard de data, die honderden in den loop der jaren schilderden of schreven, sneden of kerfden op uitzichtstorens, orienteertafels en koepels als herinneringen voor hen, die in zorgenvrije stemming daar genoten van uitzicht of panorama. Ik help het de plaatselijke V.V. V.'s slechts wenschen, dat de door hen op de mooiste punten geplaatste rustbanken in komende tijden niet meer zoo algemeen zullen worden aangezien als een soort moderne runetafels, geschikt voor openbaarmaking van niet in de bevolkingsregisters vermelde persoonlijke bijzonderheden.

Want ik begrijp, dat het een vechten k la Don Quichotte tegen de windmolens zou zijn om zich te keeren tegen de vaderlandsche schrijf- en tatoueerwoede op publiek toegankelijk terrein.

Tot onder de daklijst en op de balustrades van den hoogsten omgang op den Groningschen St. Martini heeft de Nederlandsche torenbeklimmer plekjes gevonden voor naamsvermelding en bezoekdatum β€žin het hooge Noorden".

Tot diep onder den grond in de duistere grotten

Sluiten