Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den St. Pietersberg, den Daelhemmerberg, van Geulem en Valkenburg spreken zwaar bekraste steenen van eene vele geslachten terugreikend vreemdelingenbezoek „in het donkere Zuiden".

De A. N.W. B. schroomde niet een zwarte lijst aan te leggen van personen, welke kort na de oprichting van de oriënteertafel op den Darthuizerberg deze bekrasten met hun naam en bezoekdata.

Ik kan me begrijpen, dat men verontwaardigd de personen, die zoo'n schennis in het openbaar plegen ook met naam en toenaam openlijk aan de kaak stelt, maar toch zijn er ook hier verzachtende omstandigheden aan te voeren in hoofdzaak wel deze, dat personen, die volkomen toegeven, dat men het kerven en vernielen en al die andere ongerechtigheden moet nalaten, het schrijven van een naam op een muur of een pilaar „heelemaal niet erg" vinden. Een anders eigendom beschadigen, men vindt het ongehoord, omdat wet en zeden zulks verbieden, men heeft dit van de prilste jeugd af voor oogen gehad. Maar het juiste inzicht, dat men ook eens anders muren niet mag bekladden, is nog niet voldoende doorgedrongen. Juist in de zorgelooze vacantieblijheid zal men zijn naam Bij wijze van souvenir dat men daar geweest is zetten en men zal dit in alle gemoedelijkheid, geheel ter goeder trouw en met een zuiver geweten doen. Bij een veroordeeling van het namen schrijven op deuren en glazen, dat volgens de oude zegswijze alleen maar „gekken en dwazen" doen, moet men dit niet geheel uit hét oog verliezen, al treft het altijd onaangenaam dergelijke ongecontroleerde uitingen van vacantie-ongebreideldheid te vinden op plaatsen, waar men ze allerminst vermoedde en verricht door menschen, die nog wel onder leiding het schoone en merkwaardige in ons land zoeken en waardeeren.

Zoo werd ik getroffen door de volkladding der muren en zuilen van den blanken hemelvaartkoepel op het terrein van de Heilige Landstichting bij Nijmegen. Als leider van een reisgezelschap, waaronder verschillende personen van het R. K. geloof, welke deze

Sluiten