Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen zelf door het' geven van geld groote schuld aan 't lastig vallen hebben, zal het in het algemeen een ieder opvallen hoe vaak vreemdelingen door de jeugd — volstrekt niet enkel door de z.g. straatjongens — op onbehoorlijke wijze worden aangegaapt en achtervolgd."

„Volstrekt niet enkel door de z.g. straatjongens"... zeer juist opgemerkt!

Als het vacantie is, dus het vreemdelingenbezoek hier in normale tijden veel geld uit het buitenland brengt door heuschelijke vreemdelingen, dan loopen er zoowel in de groote stad, het stedeke als het dorp duizenden kinderen rond, die niet behooren tot de klasse stumperige behoeftigen, welke door de algemeene liefdadigheid een paar weken naar een vacantiekolonie worden gezonden, waar anderen gebruind, gesterkt, gezonder en zwaarder van terugkomen. Kinderen, die zoo gezond als een visch zijn, ja in hun gevoel van schoolvrijheid zelfs een zekere hoeveelheid exuberante kracht bezitten, welke een uitweg zoekt in het uithalen van allerlei kattekwaad. Want hoe besteden deze jongens en meisjes hun zee van vrijen vacantietijd?

Meestal worden ze aan zich zelf overgelaten, hangen ze tot verveling van moeder de vrouw eerst in huis om, vervolgens bij de buren, eindelijk met een paar vriendjes op straat. Ze loopen rond zonder bepaald doel, vervelen zichzelve en anderen, doordat ze welbeschouwd geprikkeld zijn door hun surplus van ongebruikte jeugdkracht. Ze trachten den tijd dood te maken door dikwijls origineel .bedachte maar voor de publieke veiligheid bedenkelijke „malle" of „uitgelaten" spelletjes, alias stoutigheden en slaan als het jongens zijn al heel gauw over tot straatschenderij en andere uitingen van tuchteloosheid.

Op een zekeren dag wordt er dan een meneer, — die er toch zoo idioot uitzag — in het ooitje genomen en een opzichtige juffrouw aan de rokken getrokken, met steentjes gekeild naar een voorbijvarend motorbootje of gescholden en gejouwd naar de inzittenden van een automobiel.

Sluiten