Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hooggespannen verwachtingen der practische resultaten. Men dient bij de bestrijding van dit straatjeugdeuvei vooral een mild standpunt in te nemen, gelijk de heer Th. M. Roest van Limburg — de bekende Nederlandsche poiitie-autoriteit — in een sympathiek Gidsartikel van Mei 1912 nog eens betoogde. Hij gaf daarin een voorname weerlegging van geschetter als dat van den Rotterdamschen pamflettist, die jarenlang alle berichten over straatschenderij, welke hij maar grijpen kon, netjes in een cahier heeff"geplakt en in een soort van acute geestigheidsaanval een boekje schreef, waarin hij voorstelde onze 100-jarige onafhankelijkheid te vieren met vertooningen in verband met tuchteloosheid, straatschenderij etc. en dat tot titel voerde:

1813—1913 DE BITTERE PIL Honderd en veertig gegevens • tot het samenstellen van een origineel feestprogamma.

Voorkomen is beter dan genezen, is een spreekwoord, dat in verband met de baldadigheid de richting aangeeft, waarin ook de vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer ageerde.

De Centrale Commissie van Plan 1913 gaf in samenwerking met de Tuchtunie een boekje uit, dat namens de gemeentebesturen aan de leerlingen van de vijfde, zesde en zevende klasse der lagere scholen werd uitgereikt. M. J. Brusse is er de auteur van en hij vertelt heel wat goeds op een bevattelijke manier. De 'titelplaat — een jongen die op straat sprekend met een vreemdeling zijn pet netjes in de hand houdt — komt mij wel een tikje overdreven voor en de titel: „Brief van Boefjes Bestevaer aan de Hollandsche jongens" is voor kinderen ook wel wat raadselachtig, want wie „Boefje" niet gelezen heeft, zal dus ook niet weten, dat „Boefjes Bestevaer" alleen een pseudoniem is van den briefschrijver Brusse.

Sluiten