Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belang — om de naastbijgelegen wandelbuurten op betere en goedkoopere wijze met elkaar te verbinden dan thans het geval is. Meer in het bijzonder denk ik hierbij aan Groningen met de ideale jeugdwandeloorden Paterswolde en Zuid-Laren en aan Friesland met het geheel eenige, doch om zijn isolement weinig of niet bezochte Gaasterland.

De voorteekenen voor een dergelijke vacantieontspanning zijn overal reeds aanwezig. Het waterkamp van de jongens der Zeevaartschool onder enthusiaste leiding van den heer Tjebbes geeft nieuwe mogelijkheden in het verschiet. Nu het binnenlandsche schoon opgezocht kan worden langs vijf groote wandelwegen van den A.N.W.B., zullen zeker bij een goedgevoerde propaganda der Nederl. Tenten kampeer Club en van andere Kampvereenigingen krachtige middelen gevonden kunnen worden ter bestrijding van het zoo gevaarlijke leegloopen, dat volgens de oud-Hollandsche bestevaers en bestemoers reeds „des duivels oorkussen" was en dat een zich vervelenden bengel zoo gemakkelijk verleidt tot kattekwaad, wat dan heel gauw kan verergeren tot de bij vreemdelingen zoo gevreesde „tuchteloosheid".

Al mag dan ook in dagen des vredes een Fransche familie te Harderwijk lastig gevallen zijn, al hebben Engelsche toeristen geklaagd over „acts of hooliganism", al spraken Duitschers ook van „grober Unfug" en laakten zij het in sommige Nederlandsche steden opduikende „Verschleppungs-Unwesen", in deze jaren* van wereldkrijg heeft de Nederlandsche natie, dankbaar voor den vrede, dien ze zelve geniet, de vermaarde Oud-Hollandsche gastvrijheid hoog gehouden. Niet alleen bij de Belgische exodes werden de slachtoffers van den oorlog met open armen ontvangen, terwijl maandenlang met gulle toewijding getracht is het lot der onschuldige burgers en geïnterneerde militairen te verzachten, maar ook werden de streng bewaakte grenzen gastvrij opengezet voor hongerige kinderen en herstellende invaliden, voor

Sluiten