Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOOFDSTUK. [

GROOT-GRONDBEZIT EN WANDELTOERISME.

Inderdaad mag men de beteekeriïs en de opvoedende kracht, het heerlijke genot en het natuurschoon

wan terreinen, die de hp? OpkprS vpr lirairirnnran

:de sfeer der beschavingsnuchterheid onzer groote

o^ucn, mei ic gcnng scnanen. ci\ toen geven in het niet tusschen rechte verkpprswPBPpn hekneMo in

iniet als akkerland oroductief crpmaakte lanHsr-har.

naast romantiek en vrijheidsgevoel, ook die wildé plekjes natuurschoon, waar de stadsmensch instinctief vermoedt zijn ziel te kunnen sterken en zijn hoop te

£.icu iicucvcii. cuo moeien overal, netst niet te ver van de groote steden in ieHprp nmirinnta

Nederland terreinen worden gereserveerd, als recre-

«ncuuiuen, waar niet mag worden ontgind, omdat ze [bewaard dienen te blijven voor het psychisch heil loer natie.

Overal in binnen- en buitenland heeft men, naast de aesthetische en hygiënische beteekenis van het oosch en de heide, ook de

roor den mensch erkend en vélen hebben moeite ?edaan om ten bate van het publiek, de denkbeelden ïver natuurparken te verbreiden.

- Amerika neett in zijn „National Parks" op echt \merikaansche wiize het unnrhepin mwowpn

aet oude Europa. Duitschland volgde spoedig met kleinere en grootere reservaten, eindelijk ook met ilitgestrekte Naturschutznarkp in Hp Nnr»rH_n.,i+c.n«

bagvlakte, het Duitsche Middelgebergte en het Zuid-

Sluiten