Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien en zich onder geleide plaatst van een gemoedelijk redeneerend tuinmansvrouwtje.

Ik denk hier ook aan het acht-kasteelendorp Vorden, dat sedert 1913 op geheel bijzondere, doch ongetwijfeld zeer attractiev» wijze de vreemdelingen weet te lokken naar zijn schoone* en afwisselende omstreken.

Daar toch woont onder den klokslag van de oude, eens aan den H. Antonius gewijde kerk een inventief man, die ten jare 1913 in zijn persoon de functies vereenigde van Consul van den A. N. W. B. en van Secretaris der Vordensche Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer.

En op het trotsche kasteel, dat gracht-omgeven als een zichzelf bewuste oud adellijke huizinge daar ginds bij het dorp zich verheft aan den zoom van het schilderachtige Vordensche bosch woont een even vriendelijk als gastvrij slotheer, Barön van der Borch van Vorden, die voorzitter is van de Vordensche V.V.V.

Toen nu ieder dorpje ijverig plannen maakte om op waardige wijze uiting te "geven aan de oprechte gevoelens van dankbaarheid onderdaan te zijn van het 100 jaren onafhankelijke Nederland, kwamen in het stille zomerdorp Vorden deze twee mannen bij elkaar om eens hun gedachten te laten gaan over een plan dat — indien het zou slagen — voor goed iederen vacantietijd den stroom van wielertoeristen zou leiden naar hun dorp.

Immers, als zij medewerking konden krijgen van de edele heeren van Westerholt tot Hackfort, van Dordt, van Storm van Gravenzande, Victor de Stuers, van der Heijden van Doornenburg, Brants en Thate, zou er een acht-kasteelentocht kunnen worden georganiseerd, die met ieder teugkeerend seizoen een nieuwe attractie zou uitoefenen op elkeen, die zijn vooroordeel tegen den Achterhoek overwonnen had en den kronkelenden IJselstroom was overgestoken.

Zoo wisten de riddermatige havezathen en de hooge huizen, verspreid in de bosschen en aan de Vordensche beekjes, hun bestaan — luisterrijker dan ooit te handhaven, heeft de democratische geest van het

Sluiten