Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze zal medewerken aan het ook in de toekomst toegankelijk blijven van de landgoederen en buitenverblijven, die thans op vertoon van een op naam gestelde Bondswandelweg-toegangskaart kunnen betreden worden langs de paden, welke de blauwe driehoekjes aangeven.

Werkelijk, men moet zich als dagjesmensch niet te spoedig in zijn vrijheidsrechten aangetast voelen, als een hatelijk bordje u met bedreiging van artikel zoo en zooveel van het Wetboek van Strafrecht den wandelaar een hiertoe en niet verder toeroept. We moeten erkennen, dat het niet erfkel maar een grootgrondbezitters-liefhebberij is om kostbare afsluitingen te maken, maar dat de eigenaar van menig uitgestrekt natuurbezit eerst noode — gedwongen door de roof- en vernielzucht van onverlaten uit alle klassen der maatschappij — overging tot het streng handhaven van zijn eigendomsrechten als preventieve boschbeschermingsmaatregelen.

Werkelijk op zeer vele landheeren zijn de regels van toepassing, die de vereerder van Óosterbeek's landschapsschoon J. H. Th. Colenbrander weinig fraai maar goed gemeend wijdde aan de bezitters van de drie voormalige kloostergoederen Marièndaal, Lichtenbeek en Warnsborn:

„De vriend'lijke eigenaar gunt u graag

't Genot van al dat schoon En vraagt u slechts, als ware 't een gunst

Geen misbruik zij mijn loon!"

En dat n'en dépit die dreigende bordjes een bezoek aan de weinig bewandelde bosschen van de Lichtenbeek toegestaan is voor ieder, die een wandelkaart heeft aangevraagd, blijkt wel uit het „Beleefd en vriendelijk verzoek den koepel en banken niet te beschrijven", dat ge vindt op den grooten koepel bij den hoogen boschvijver, niet ver van den schilderachtigen scheidingsweg bij Warnsborn.

Ook op dit landgoed is in de laatste jaren van het wandelvoorrecht grof misbruik gemaakt en de bosch-

Sluiten