Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar het geldt de denkbeelden van heemschut en natimrbescherming te propageeren — een „zwarte" lijst aangelegd, waarin zonder aanzien des persoons ieder verméld wordt, die ons nationaal schoonheidsbezit op een of andere wijze aanrandt. De plaatselijke vereenigingen verstrekken aan het bestuur der A.N.V.V. maandelijks ook deze opgave en in „Ons Nederland" zal ook wel plaats zijn voor een lijst der „gebrandmerkten".

Wanneer men zoo optreedt kan men het kwaad aantasten in zijn bedrijvers en krachtig medewerken, dat verschillende lidmaatschapskaarten tevens toegangsbewijzen zijn voor bosschen, parken, duinen en jachtterreinen, die thans onder gedwongen bescherming van artikel 461 Wetboek van Strafrecht ieder fatsoenlijk mensch buiten hun kilometerslange ijzergaasafsluitingen houden.

Zooals aangetoond werd, er is reeds hier en daar wat bereikt. V.V. Haarlem staat op dit gebied wel aan de spits, maar V.V. Middelburg heeft ook het recht verkregen een aantal wandelkaarten uit te reiken voor landgoederen in de Manteling gelegen (Duinbeek, Berkenbosch, Westhove, en Hoogduin), terwijl door samenwerking tusschen de N.R.V. en de V.V.V. Arnhem voor verschillende reisgroepen de volgende landgoederen gedurende de maanden Juli en Augustus 1914 werden opengesteld: Biljoen en Beekhuizen, Laag-Wolfheze, Mariëndaal, Lichtenbeek, Groot-Oorsprong en Bilderberg.

Wanneer de A. N.V.V. eenheid kon brengen in de locale pogingen, dan zou door onderlinge samenwerking een wandelkaartensysteem voor heel Nederland ontworpen kunnen worden, waardoor veel zich ten goede zal kunnen keeren voor den waarachtigen vriend der natuur voor den fatsoenlijk zich gedragenden staatsburger, die par droit de société het recht heeft op locale, provinciale en nationale wandelgebieden.

Sluiten