Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 56.399.'We zullen de cijfers van de mobilisatiejaren hier buiten beschouwing laten omdat Oisterwijk ook een sterke militaire bezetting heeft ontvangen, doch als men weet, dat in het betreffende statistiekje, waaraan mijn aankomst- en vertrekgetallen ontleènd zijn, geen rekening werd gehouden met kilometerboekjes en abonnementskaarten en dat alle hotel- en pensiongelegenheid reeds maanden voor het vacantieseizoen „besproken" was, dan is het niet te veel gezegd, dat Oisterwijk in de'laatste jaren dank zij het onaantastbaar vennenbezit „zeer in trek" is gekomen. Steeds meer wordt de plaats dan ook het recreatieoord voor de bevolking van Tilburg en Boxtel, terwijl 's Zondags heele zwermen wielrijders en stampvolle treinen Bosschenaren komen naar die romantische vennen, „waar" zegt Thijsse „in een zoo kleine ruimte, zooveel belangrijks bijeen groeit en waar tegelijk zoo mooie wandelingen zijn op een zoo gemakkelijke bereikbare plaats". Want de wegen erheen brengen den bezoeker al dadelijk in de vertrouwelijke vriendelijke natuur van het welige Brabantsche land en schenken hem al voortwandelend de overtuiging, dat het 'vaak miskende oude „wingewest" bij Oisterwijk een der meest verrassende plekjes natuurheerlijkheid bewaart, dat ook in de naaste en verdere toekomst het onvervreemdbaar eigendom zal blijven van het Nederlandsche volk en genoemd mag worden een der schitterendste edelsteenen aan de kroon van mooi Nederland. - Van de kleinere bezittingen dienen de vogelarfjen „De Staart" en „De Putten" op Texel genoemd te worden, benevens het kleine eilandje Griend, dat eigenlijk alleen beteekenis heeft voor de studie dér natuurlijke historie. Mocht de wereldberoemde aalscholverskolonie tusschen Krimpen en Lekkerkerk onder den aandrang van boeren (die den aalscholver als boomenvernieler geen goed hart toedragen) en van- visschers, welke deze vogels en met recht echte vischdieven noemen in zijn ongeschonden bestaan bedreigd worden, dan waarborgt de nabijheid van

Sluiten