Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heidelandschap tusschen den Zijpenberg en De Kaap te Rheden, binnen niet al te langen tijd voor goed op de vlucht gejaagd zijn door het teeken der natuurbescherming, waarin dit brokje oerland verdient te staan.

Het is daar tusschen Velp en De Steeg achter het landgoed Heuven een land van bergen, die elkaar opvolgen in wegdeinende Ianggestrekte ketenen of ordeloos naast elkaar oprijzen tot toppen van wel honderd Meter. Aan hun ruig bewassen voet worden kommen gevormd, waarin het afvloeiende water lang blijft staan en een wondere flora in het leven roept van levënnössen, relicten- en vleeschetende plantjes. Niet alleen uit een zuiver wetenschappelijk oogpunt; verdient dit „bergig en bultig" heidelandschap in zijn oertoestand behouden te blijven, maar ook om zijn voor heel Nederland eenig heidetype. Wanneer ge bijv. de Kaap hebt beklommen, dan ligt het heeles landschap aan uw voeten uitgestrekt. Het schenkt den beschouwer een beter en vollediger beeld van een gebergtevorming, dan de echte bergstreken dat vermogen te doen, omdat daar de werking te grootsch is om in haar beginselen na te gaan. De Rhedensche heide geeft analoge feiten weer. op een veel aan-: schouwelijker wijze en op kleiner meer overzichtelijke schaal.

Het was een grootsche daad, getuigende van jeugdige energie, die de Arnhemsche V.V. V. reeds jaren terug heeft volbracht in den aanleg van een prachtigen rijweg, die zich langs den zoom van dit heideland kronkelt door dalen, slingert tegen heuvelen, verdwijnt en verschijnt als holle weg en van den Zypenberg achter Heuven om loopt naar De Steeg.

Maar eigenlijk moet men — al mag het dan wat vermoeiend zijn — dit gedeelte wandelen. De Koepel van de Kaap kan men als baken nemen van een bergtocht, die heuvel op heuvel af u van het oerlandschap den indruk meegeeft, of er uit de vormen van heuvels en dalen, van zandstortingen en grondlagen

Sluiten