Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ~ ^

Berger duinen toezicht uitoefenen en de Coralliorhiza innata en Neottia Nidus-avisplekjes streng bewaken. Wat een dergelijke bescherming door één man kan uitwerken wordt daar in het lommerrijke Bergerduin gedemonstreerd door de uitbreiding van de zeldzaamste inlandsche orchideeën. In 1902, toen de heer A. H. Bijleveld uit Alkmaar, wien we deze gegevens danken, de koraalwortels (Coralliorhizza innata) voor het eerst aanschouwde, waren er ter nauwernood 25 stuks. Vrij lang heeft zich dit getal gehandhaafd, totdat in 1912 een flinke stijging viel waar te nemen. Toen bloeiden er op één dag wel 50 orchideeën. In 1913 was het aantal bloeiende exemplaren tot 70 gestegen en in 1914 kon men er over de 100 vinden. In dezelfde duinboschjes waar koraalwortel steeds . in grooter aantal zijn orchideeëntriomf viert, staan ook een twintigtal vogelnestjes, maar aan den rand van een ander bosch, bijna een half uur er vandaan, dat ook huisvesting schenkt aan de zeer zeldzame dennenorchis (Goodyera repens) stonden er meer dan 2001

Ook het duinmuseum met zijn diorama's, die een wetenschappelijk juist en tevens boeiend beeld geven van het Bergensche strand- en duinleven, verdient om zijn volksopvoedende beteekenis allen lof. Dezen kan ik echter met den best mogelijken wil niet geven aan den parkaanleg met zijn rondpoints en sterren en aan de monumentaal bedoelde, maar absoluut mislukte parkversiering met leelijke tuinvazen, beelden en met ongeveer een goede honderd bloembakken, alle geschilderd in de kleuren rood-wit en gevuld met oranje goudsbloemen of... met uit het duin gehaalde berkeboompjes die natuurlijk daar in de Parnassiapan geen lang bestaan hebben.

Bij mijn bezoek aan het Parnassiapark bewezen mij de kwistig over het terrein verspreide, önaesthetische en poovertjes gevulde bloembakken, dat het plaatsen van tuinornamenten een zaak is, die, wil zij bevredigende resultaten geven, met alle bescheidenheid ten uitvoer moet worden gebracht.

Sluiten