Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neem ik in dit pleidooi tevens den wensch over van het Verfraaiingsgezelschap: „mogen alle goedgezinden zich opgewekt gevoelen bij voorkomende gelegenheden te willen medewerken, het eigendom van anderen te helpen beschermen en laffe vernielzucht tegen te gaan", terwijl ik dit exposevande acitiviteit van net Lochemscne V. G. voor de natuurbescherming sluit met het dringende verzoek, dat in de Gids tot lederen bezoeker gericht wordt in:

„Wilt gij van wat u Lochem biedt, Dat met U iedereen geniet, Denkt dan, dat ook 't fatsoen gebiedt, Dat g' andermans bezit ontziet."

Ook elders heeft men in het klein de denkbeelden der „Heimatpflege" door daden van beteekenis voorgestaan.

De gemeente Amsterdam heeft over het Y een groot „vogelbosch" aangelegd. In Limburg treedt het Limburgsche Natuurhistorische Genootschap op voor de rijke doch door ontginningen en industrieën bedreigde flora en avifauna. De „botanische tuin" te Maastricht geeft een overzicht van den soortenrijkdom der in het wild groeiende gewassen in het Nederlandsche botanisten-Mekka ten Zuiden van Sittard. De Valkenburgsche bezitting van de Daelhemer modelmijn zal bovengronds gereserveerd worden voor de Limburgsche vogel- en plantenwereld, welk sympathiek voornemen krachtigen steun vindt bij de V.V. „Het Geuldal", terwijl de afdeeling Doetinchem van de Nederlandsch Natuurhistorische Vereeniging voor eenige jaren terug een merkwaardig moerasgebied met een typische flora, genaamd „de Zumpe", heeft aangekocht.

Ook treft men hier en daar — en soms, waar men ze het allerminst zou zoeken — vermogende particulieren aan, die, in hun naaste omgeving reeds jarenlang toezicht houden op wat er dikwijls in onwetendheid gebeurt met merkwaardige planten en dieren en in noodzakelijke gevallen door aankoop beslag leggen op bedreigde plekjes van bijzondere beteekenis.

Sluiten