Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lokken van vreemdelingen reeds lang een hooge rente voor de gemeente die ze bezit afwerpen, voor het hout eigenlijk op kapwaarde komt.

Zeker, de bodemcultuur heeft op zeer vele plaatsen de oorspronkelijke landschapschoonheid verdreven, maar daar tegenover staat, dat ze naast welvaart elders juist een nieuwe schoonheid in het leven heeft geroepen, — de schoonheid van het door noeste vlijt bewerkte land.

Ik denk bijv. aan de kleurenwemelende bloembollenvelden, die, ontstaan uit „stuivend duin en ijdel zand", zeer zeker het karakter der vriendelijke binnenduintjes geheel hebben gewijzigd of te loor deden gaan, maar die toch Hollands roem en Hollands aantrekkelijkheid hebben verbreid over heel de aarde. Want nergens ter wereld hebt ge om u de warmgetinte pracht van zulke uitgestrektheden en in zulke gedurfde contrasten openbloeiende voorjaarsbloemen, nergens op aarde viert de Lente op zoo uitbundige wijze haar voorjaarstriomfen als op eind-Aprilsche dagen aan de landzijde van Hollands blonde duirien. Geen wonder, dat de bollenvelden hun vereerders vinden in alle lanrlon won

; alle werelddeelen en dat de buitenlandsche toerisme-

ïneraiuur memg warmgesteld artikel bezit over Hollands teelt- en kweekkunst, over het grootsche bloemenfèstljn, dat hyacinth en tulp, crocus en narcis

ï.tn iul vciiu&iiging van auizenaen l landgenooten en vreemdelingen op Haarlems bollen\ velden.

Doch het vreemdelingenverkeer in de plaatsen, die vvooraan staan onder de lange rij bloemenlustoorden wan de Hondsbossche Zeewering tot den Westkkappelschen Dijk — in Hillegom en Lisse — is onbeffinjpelijk genoeg nog geheel niet georganiseerd! Men hheeft de reclame voor een bezoek aan de bollenstreek ggeheel overgelaten aan den A. N. W. B., die door proppaganda te maken voor fietstochten langs achterwegen een door de uitgave van handige kaartjes veel goed werk hheeft verricht en de „bolletjesgangers" niet weinig oook door dit optreden aan zich wist te verplichten

Sluiten