Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duizenden afgesneden bloemen nog eenmaal gehuldigd in hun schoonheidsvergankelijkheid, waarom de overdaad van lentebloemen niet beschikbaar gesteld als versieringsmateriaal voor een kleurig, fleurig en geurig voorjaatsbloemenfeest, dat zeker duizenden vreemdelingen zou lokken naar de dorpen, die naast de materieele welvaart, welke de bollen hen schenken ook de poëzie van de lentebloem als schoonheidsbrengster aanvaarden.

In Hillegom zelf zal men al rondwandelend op het Hof hulde brengen aan het kweekersgeslacht der Van Waverens, wier namen ge op groote borden overal ziet staan en die blijkens een oorkonde op het gemeentehuis, geteekend door André Vlaanderen, deze bezitting aan de gemeente Hillegom hebben geschonken om het „te doen strekken tot een blijvend sieraad en tot nut van de gemeenschap, waarop het huis als raadhuis in gebruik genomen is en de tuin als publiek wandelpark is opengesteld".

In Sassenheim werd nog dit jaar de bevolking een dergelijk waardevol geschenk gedaan. Daar kocht het gemeentebestuur het buiten Rusthof aan met het uitsluitend doel het prachtige park als publiek wandeloord in stand te houden.

Uit deze feiten ziet men, dat de practische bollenkweeker, die overal rondom het heuvelige duinlandschap in plat bollenland metamorphoseerde, de belangrijkste centra der bollencultuur in het verzekerd bezit stelde van onvervreemdbare natuurgoederen. Waar elders de illusie van ruimte en ongereptheid dikwijls ons wordt ontnomen, daar stemt het dubbel erkentelijk, dat in het centrum der bollenstreek „een slot van eeuwen her", gelegen in een fraaie „plantage", ook het nageslacht zal verhalen van de, vorstelijke scheqking in 1903 door eenige voorname bollenkweekers de gemeente met het grootste aantal H. A. bollenland gedaan.

Mij dunkt toch, dat in een gemeente, waar zulke altruïstische mannen wonen en waar de belangstelling voor het verleden een uitgave het licht deed zien,

Sluiten