Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en natuurschoon te vinden zijn, waar watertjes won\ dere kantwerken van schermbloemen laten zien en de

lucht vervuld is van lentegeruchten en lentearomen. Zulk een land is nu onze Betuwe. Waar ge ook ■ den trein verlaat, waar ge de dijken betreedt, na wel rterdege den veerman van een gierpont of voetveer I uw tol te hebben gebracht (de Betuwsche gemeente-

besturen weten waarschijnlijk niets van het middelteeuwsche „open hof" houden in de Sinxendaghen), loveral zult ge getuige zijn van het alom vieren van I het groote lentebruidsfeest. En de vruchtboomen, die

als in een volmaakte schoonheidschepping daar prallend hun overvloed van blanke lentebloesems dragen, \ kunnen zoo blank en rose van kleur daar afgeteekend ■staan achter de meidoornheggen met hun streuvelige Iknoppenontplooiing tegen den diepblauwen zonne-

hemel van Mei, dat men op vaderlandschen bodem

waant de verwezenlijking voor zich te zien van de

tooverachtige Japansche bloemenvisioenen, ons bekend

van artistieke Japansche teekeningen. . O het is er zulk een heerlijk dolen langs de I kronkelende akkerpaadjes, waar het in de hagen overal 1 kwetterjubelt van vogelverliefdheid, langs de groote ï moeshoven, waar de nijvere, bovenal gemoedelijke IBetuwnaar het zomerzaad toevertrouwt aan de vruchtIbare aarde, wetende dat de Betuwe honderd en ; duizendmaal teruggeeft als men haar om met den ■dichter van de Betuwe mede te spreken „maar een t beetje goed doet".

En zoo is er schoonheid overal binnen onze landspalen te vinden, voor hen, die het land „schoon" iwillen zien. Niet het minste in de vlakke cultuurlanden l (Of is het niet schoon te gaan door het Westland, Sden oofttuin van Nederland, waar iedere vierkante r meter grond door intensieve bewerking vruchten en ggroenten opbrengt... Of is het niet een uitstapje v waard te toeven in het koolland ten Noorden van /Alkmaar, in de aardbeienlanden van Aalsmeer en EBeverwijk, in de augurken- en komkommerstreek rond Wenlo. Is het geen genot als luxe-zomermensch op

Sluiten