Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den aankoop van 500 H.A. bosch te Elspeet dqor Prins Hendrik, uitsluitend ten pleiziere van I «gepootte" evers, herten en reeën, en die beide pleitten voor het denkbeeld: Staatsbosch. Algemeen heeft de pers krachtig geageerd tegen ! het laakbare onttrekken van een prachtig wandelbosch met mysterieus-donkere woudpaadjes, varenoverkruifde zandwegjes, statige alleeën aan de gemeenschap. Zij heeft daarbij zonder aanzien des persoons gehandeld, en verkeerde in de ongunstige ; positie in het openbaar te moeten optreden tegen de raadgevers van Z. K. H. den Prins-Gemaal, die de jacht „im groszen Stil" uit het Mecklenburgsche over heeft gebracht naar de hooge Veluwe.

Reeds jarenlang heeft het zwaard van Damocles aan een zijden draadje gehangen boven het bestaan van het Elspeterbosch. In Juni 1914 pakten de wolken vooral dreigend samen, maar het kapgevaar aan den verkoop verbonden, werd toen afgewend, omdat niet alle aandeelhouders — waaronder de diaconie van Garderen — accoord gingen met het aanbod van Z. K. H. En van uitstel kwam gelukkig — mede door het uitbreken van den wereldoorlog — tot 1916 afstel. Tóen echter werd het bod van Prins Hendrik, dat i in 1914 fl. 162.000 bedroeg, verhoogd tot fl. 235.000, I herhaald en werd de lang verwachte veelgevreesde i en immer uitgestelde executie van dit karakteristiek! schoone Veluwebosch onherroepelijk vastgesteld op 1 November 1916.

Als niet ter elfder ure de heer H. A. Beuningen door ;zijn optreden als hoogstingeschrevene voor 270.000 igukien eigenaar was geworden, dan zou tien tegen (een het bosch zijn gegund aan den volgenden meest1 biedende en de kansrekening wees uit, dat dan óf de i wilde varkens óf de sloopers op Elspeet zouden 'worden afgestuurd.

De pers heeft er haar gerechten twijfel over uitgesproken, of het wel een gewenschte toestand was, (dat er een schrik door het land ging, toen bekend \werd dat namens den Prins op het Elspeterbosch een

Sluiten