Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangeduid als „Syn Hoocheyts Wiltbaen tot Dyren."

SliChtenhorst vertelt ervan,, dat dit wilddorado geheel omgeven was door „een planketsel, hoogher dan eens mans lenghte". De palissadeering, die in de jaren 1648—1649 op last van Stadhouder Prins Willem II werd aangelegd, kon — ondanks het aanbrengen van herhaalde herstellingen — slechts 12 jaar weerstand bieden aan het water, dat soms in toomlooze vaart van de Veluwsche heuvelen kwam afzetten, zand en steenen meevoerend.

Nog heden ten dage herinnert de naam „Koningsmuur" aan de tijden, toen het Hof te Dieren een jachtslot was van de Oranjes en de naam „Wiltbaan'* is verbonden aan een der verrukkelijkste plekjes die... het nationale volkspark, het natuurmonument Hagenau den bezoekers te bewonderen geeft.

Toen ik het lot dat het Elspeterbosch stond te wachten, vergeleek met dat van „Syn Hoocheyts Wiltbaan tot Dyren" en ik Brusse's woorden nog in mij hoorde naklinken: ,,'t gaat om de schoonheid en de vrijheid over een uitgestrekt gebied van de Veluwe, die zoo zeer ontluisterd wordt in de laatste jaren. En 1 November is de fatale datum ..." toen dacht ik, hoe voor een achttal jaren terug, in November 1910, de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, in weinige weken tijds een leening volteekend zag van 405000 gulden. En mijn hoop was in die dagen dat het Elspeterbosch, evenals de tot natuurmonument geworden „Wiltbaan" van Dieren voorbestemd mocht zijn tot een der belangrijkste natuurparken, welke het Nederlandsche volk in het centrum des lands — oo de Veluwe — bezitten zal.

Daar het bosch geen bijzondere natuurhistorische . beteekenis heeft en de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten reeds eigenares was van het nabije 1 Leuvenumsche woudcomplex, kon deze in Elspeet i niet als koopster optreden. Maar haar sympathieke 1 positie heeft de Nederlandsche Pers ingenomen en aan i deze heeft ons volk, naast erkentelijkheidsbetuiginè ;aan den altruïstischen heer H. A. van Beuningen

Sluiten