Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelanceerd. Als voorbeeld hiervan citeer ik uit het Nieuws van den Dag van 15 Dec. 1917:

„Het Drentsche Staatsboschbeheer in de gem. Odoorn levert dezen winter een goede, werkverschaffing. Er zijn geregeld ruim 80 man aian den arbeid. Jammer, dat het mooie dennenbosch te Odoornerrand ook onder de bijl is gekomen, doch thans is de aanleg van goeden bouwgrond het eerst noodige."

Maar een anderen- keer werd de verwording van het landschap niet verbloemd. Zoo schreef men 20 November 1917 over de ontbosschings-tragedie in Zuid-Limburg:

„Het fraaie Limburgsche landschap wordt de laatste .jaren wel deerlijk geschonden. Eerst waren het de heuvels, waaraan men de hand sloeg. Door de ontginning aan de oppervlakte van bruinkool, zilverzand en kalkmergel gaat menige schilderachtige glooiing en menig fraai gezicht verloren. Bij Ubagsberg in 't bijzonder en verder bij Valkenburg en onder de gemeenten Heerlen en Brunssum moest natuurschoon voor nijverheid wijken. De heuvels en de rijke plantengroei vormden eenmaal den roem van 't Zuid-Limburgsche löss-gebied. Helaas ook de flora heeft men aangetast. De verkoopingen van boomen en zwaar opgaand hout, die voor de eerstvolgende weken zijn aangekondigd, vormen een lange lijst."

En dan volgen de slachtingsdata:

Zoo zouden den 19den te Vaals 212 boomen van het kasteel Vaalsbroek worden verkocht; op 20 dezer te Noorbeek 100 koopen Larixboomen, en te Voerendaal 130 zware boomen aan den Keerberge; op 21 November te Neer 28 H.A. dennenbosch van het landgoed Californië en 110 partijen zwaar slaghout op het landgoed Goedenraad te Eys-Wittem; op 22 Nov. 93 boomen te Wynantsrade; op 23 Nov. 341 boomen van het landgoed Goedenraad te Eys-Wittem, waarbij boomen van 3.50—4 Meter omtrek, en 17 zware iepeboomen langs den rijksweg Maastricht—Vaals nabij Gulpen; op 26 November 28 boomen en 72 koopen zwaar slaghout onder Gulpen; op 27 Nov. 295 boomen

Sluiten