Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Oud-Valkenburg, 63 te Geleen, 200 partijen zwaar slaghout te Bergharen en 120 idem op de'pachthoeven Groenendaal te Gulpen; op 28 November 82 koopen zwaar slaghout en 52 Canadaboomen te Geulem; op 29 Nov. 74 boomen en 50 koopen slaghout te Kadier en Keer, 160 boomen te Wittem; op 1 Dec. 100 boomen en 120 koopen slaghout te Amby en op 4 Dec. 123 partijen slaghout te Slenaken.

Maar hoe droevig een dergelijke gespecificeerde opgave ook den natuurliefhebber stemde, de advertenties,' waarbij kort en bondig „heeledennenbosschen" werden in veiling gebracht, de gemeentelijke verkoopen als die van Zeelst, waar 15000 dennen, van Oerle, waar 21000 boomen en Stratum waar 15 H.A. bosch werd verkocht, de laconieke berichtjes, die zoo maar doodgewoon vertelden „dat in de omgeving van Bergen op Zoom 130 H.A. m astbosch op een bepaalde maat werd gezaagd en bij heele karrevrachten dagelijks] naar het station S. S. werd vervoerd om van daar verder geëxpedieerd te worden" of aanstipten, dat in den Achterhoek, zelfs een millioen boomen werden „geslacht", ze werden schaarscher en schaarscher,| terwijl ook vreugdiger aankondigingen verschenen.

De gemeenteraad vani Heerlen gaf een goed voorbeeld door een crediet van 29.500 gulden te verleenen voor aankoop van het Aambosch, waar de bijl oom reeds aan den stam lag en dat in zijn geheelen houtopstand aan een timmerfabriek was verkocht.

De Zeister gemeenteraad kwam terug op een vroeges genomen besluit om de boomen langs de prachtigj alom bekende Donkere laan (welke heusch niet alle gaaf meer zijn en den kapbaren leeftijd reeds jaren] hebben bereikt) niet te vellen..

Dr. Jan Veth mocht met zijn artikel voor het behoud van de boomen rond den St. Lieven-toren te Zierikzeej bereiken, dat slechts een zestal zieke exemplaren werden gerooid, terwijl 70 gezonde een blijven* schoonheidsfactor handhaven in het pittoreske Ziej rikzeesche stadsbeeld. Het bestuur van den polder „de banne van Gorinchem" zag, nadat het in minnelijj

Sluiten