Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagbladbericht — bij twee boerderijen onder den hamer gebracht. . .

Kon In veel van deze gevallen, evenals te Baarn en te Bennekom, het boomenbezit voor onze en volgende generaties behouden blijven door het krachtig optreden van particulier- en vereenigingsverzet, gesteund door den overal en altijd aanwezigen steun van de Nederlandsche Pers, nog meer kwaad werd voorkomen door het radicaal toepassen van artikel I van de Noodboschwet.

Het eerste kapverbod werd uitgevaardigd in het acht-kasteelenland van Vorden, waar het forsche geboomte van het landgoed „'t Enzerinck" bleef behouden. . ' |

Ook het Drentsche landschap werd onder de bescherming van de boschwet geplaatst:

Al kon niet vèrhirtderd worden, dat veel opgaand hout langs de schilderachtige Hoogeveensche „wijken en „opgaandes" werd kaalgeslagen — zelfs de eeuwenoude legendarische meerboom sneuvelde — al werd het voor Drentsche eschdorpen zoo karakteristieke geboomte van hagen en wallen (terreinsafscheidingen) van Noord tot Zuid van Oost tot West met zaag en bijl aangevallen, toch kon de minister met het kapverbod heel wat natuurschoon in „de oude landschap" nog redden. Allereerst verschenen de witte plakaten aan de lange rijen eikeboomen, die over een lengte van drie uren gaans de liniaalrechte Drentsche hoofcK vaart trouw begeleiden, toen werd de eikenpracht van het typisch-Drentsche brinkdorp Borger verzekerd. Daarna legde men eveneens een kapverbod op het dorpsche wandelbosch „De Heeze" aldaar en op de bekende Koesteeg, die zoovele schilders lokte naar dit Drentsche zomerland, en tenslotte werden ook de fraaie eiken onder Steenbergen bij Roden nabij den weg van Roden op Hauler'wijk beveiligd tegen de oorlogsindustrie van den „hulpbrandstoffenhandel".

Te Schoorl haalde de boschwet een streep door de rekening van het kerkbestuur der Nederl. Hervormde gemeente, die besloten had de prachtige iepen te vellen.

Sluiten