Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat heeft daar de bezitter gedaan? Enkele dagen voordat de Boschwet te laat en na taai bezittersverzet was aangenomen, heeft de kooper van de boomen onder aan den stam ze zóó ingekapt, dat ze niet kunnen blijven leven. Het is een treurig gezicht en beteekent voor onze gemeente, waar het vreemdelingen- ■ verkeer zulk een rol speelt, een verlies, dat, al wordt de laan weer onmiddellijk ingeplant, in een menschenleven niet meer te herstellen is."

Gelukkig dat de wets-ontduiker gestraft is, ook hier greep de regeering in, ook op deze vermoorde laan is niettemin een kapverbod gelegd. Weliswaar zijn helaas een groot deel der boomen onder aan den stam zoodanig ingekapt, dat ze ten doode zijn opgeschreven.. Te eeniger tijd zal deze allee toch moeten verdwijnen^ Rijsenburg mist dan een laan, waarvan men de waarde uit een oogpunt van natuurschoon en voor het vreemdelingenverkeer niet hoog genoeg kan aanslaan.

Maar het heeft alle boomenvrienden verheugd, dat de minister op zoo krachtige wijze een voorbeeldige straf heeft toegediend anderen ter waarschuwing, die op dezelfde manier zouden trachten de schennende hand te slaan aan bestaand natuurschoon tegen den geest van de Boschwet in.

En dat Rijsenburg helaas niet alleen die schande, heeft te dragen, leerde ons het gebeurde op Lunen-.; burg. En wat daar geschied is, zal ook wel elders gebeuren. ..

Doch ook deze wetsontduiking wordt vrijwel onmogelijk gemaakt door het actief optreden van de 400 consuls, welke de A.N.W.B. over heel het land versprehj heeft aangesteld en die nu op deze vertrouwens- en eerepost oogen en ooren openhouden om bij het minste verdachte geval het hoofdconsulaat er mede in kennis te stellen.

Richt de boschwet zich hoofdzakelijk tot derkapperi van boomen, die als een bijzondere schoonheidsfactof van het landschap verdienen instand gehouden te worden, ook het te jonge, z.g. „onrijpe" hout hef veel belovende dennenbosch, waarin de knuppeldikke

Sluiten