Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefent in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland ten Zuiden van Boven-Rijn en de Waal enz. heeft een verordening vastgesteld, waarbij het rooien of kappen van boomen of ander houtgewas is verboden. Dit wordt streng gehandhaafd en geldt alleen niet voor hen, die in het bezit zijn van een schriftelijke vergunning, afgegeven door de in de verordening genoemde militaire autoriteit. 12 November 1917 is deze verordening ingetreden. Aan haar bijv. dankt de Nieuwe Vlissingsche straatweg haar lommer in den zomer en haar windbeschutting in den winter. I De gemeenteraad van Souburg-had het besluit genomen van den Abeele af tot voorbij Souburg de boomen te rooien, onder voorwendsel van brandstoffen-, nood-leniging. Maar het militairisme, dat in vredestijd steeds een bedreiging was tegen velerlei natuurintimiteit, dat over onze grenzen heele wouden tabula rasa maakt en breede strooken grondgebied als „niemandsland", aan de verwoesting prijs geeft, trad in Zeelands tuin — althans tusschen Middelburg en Vlissingen — wel zeer beminnelijk op. Dit staaltje van natuurbescherming door het militair gezag is een merkwaardig verschijnsel. Het demonstreert, hoe men de verzorging van „het aangezicht des lands" in alle kringen en standen der maatschappelijke, burgerlijke en militaire samenleving aanvaard heeft als een probleem grootscher en dringender dan in vorige meer gemoedelijke en onverschillige tijden. De tot standkoming van de Boschwet en de krachtige uitvoering ervan documenteert niet slechts, maar overtuigt tevens, dat het gevaarlijk is de landsbebossching over te laten louter aan het particulier initiatief.

Wat de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten gedaan heeft en voortgaat te doen is te definieeren met „Boschconserveering", wat het algemeen volksbelang steeds dringender eischt, is een goed geëxploiteerd staatsboschbezit. Want alleen de staat is de landsorganisatie, die blijft voortleven langer dan vele geslachten, zoodat ook alleen de staat beheeren kan, wat aan vele generaties toebehoort.

Sluiten