Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb hierboven reeds aangegeven hoe deze overtuiging, gepropageerd door de nationaal-voelende pers, ook bij de Hooge Regeering ingang gevonden heeft, hoe eerst het mooie Elspeter, daarna het verwaarloosde Ugchelsche bosch werden aangekocht.

Thans heeft weer een ministerieel voorstelde Kamer bereikt. Ditmaal betreft het den regeeringsaankoop van het Speulderbosch op de Veluwe, groot 1000 H.A - voor de som van 450.000 gulden.

Dit Speulderwoud is gelegen midden op de Veluwe tusschen Putten en Garderen.

Diep, in het bosch ligt als verscholen het gehucht Drie, waar de vergaderingen eeuwenlang plaats hadden van het bestuur der omliggende wouden. Door overeenstemming te verkrijgen tusschen de talrijke eigenaars, j die ieder een of meer zoogenaamde „deelingen" bezaten, kon de Regeering het bod gedaan worden, idat, indien het wordt aanvaard, in zich sluit het behoud <yan (fit natuurgoed voor rust- en herstellingzoekend i Nederland. Want het Speulderbosch, dat een inte! creërend onderdeel vormt van het Sprielder- en IPutterbósch, is vooral in de toekomsteen wezenlijke ^voorwaarde voor oprichting van sanatoria en herstellingsoorden in dit steeds meèr en meer gezochte } gedeelte van de hooge Veluwe.

Botanisch gesproken mag het misschien niet een rfrijke woudflora hebben aan te wijzen, geologisch Mieeft het in zijn „Solsche gat" zeker wat te zeggen ttot den bodem-morpholoog. Het ontstaan van dergelijke grondgaten, die als „heidenskuilen" overal werspreid in de eenzame bosschen der Veluwe zijn aaan te treffen, is nog een onopgelost raadsel, al zzal er wel overeenkomst bestaan tusschen deze Gelddersche gaten, de Drentsche derbingskuilen en de merkwaardige ronde glaciale terreinkommen in de LLüneburgerheide. Het laatste woord is over het ontsstaan zeker nog niet gesproken. En met zijn heritinnering aan Germaansche bijeenkomsten, die in het SSoIsche Gat naar overlevering werden gehouden, aan lihet eeuwenlang verblijf der gevreesde zigeuners, die

Sluiten