Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen-trekkend natuurbezit blijvend verzekerd door haar goedkeuring te hechten aan een algemeen plan van behandeling van het Zeisterbosch, opgemaakt door het staatsboschbeheer. Zoo schijnt voor altijd het plan van villabouw uit het Zeisterbosch verdreven te zijn. Dit terrein zal als een vrij groot bosch de attractie blijven vormen van het groote woongebied dat zich rondom van de Bildt tot Huis-ter-Heide reeds uren ver uitstrekt. De uitbreiding daarvan ten koste van het vrije Zeisterbosch werd door ieder betreurd, die stilte en ruimte zoeken wil in een publiek toegankelijk gemeentebosch, dat als een ware natuuroase gelegen is in onze 'toch reeds rijkelijk bevillaparkte Utrechtsche forensenomgeving.

Ook werd het dreigende gevaar afgewend van „Het Hertenkamp" te De Bilt, dat door den heer Ameshoff verkocht was. In deze dagen van landjjoederenvernietiging was het den ondergang nabij,, indien het niet den makelaar W. Brands gelukt was, gelijk de dagbladen meldden „weer een ouderwetsch natuurliefhebber te vinden, die bereid was het bedreigde in zijn geheel aan te koopen, zoodat nu alle gevaar voor ontsiering gelukkig geweken is."

De plattelandsgemeente Heemstede was overtuigd, dat de honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland het best kon herdacht worden, door het verwerven van een voor de gemeente onvervreemdbaar wonderschoon wandeloord — wellicht het heerlijkste, dat er in Hollands binnenduin nog te vinden is. Ze heeft onder het motto van Nic. Beets vriendelijke regelen:

„Ik ken geen schooner kleuren, Dan die van 't Hollandsen bosch"

in Maart 1913 Groenendaal en Boschbeek, de voormalige Heemsteedsche wildernis groot 86 H.A., aangekocht voor 330.000 gld. en in Juni ■ d. a. v. op plechtige wijze opengesteld als een voor ieder toegahkelijk lust- en verpoozingsoord.

Dezen zomer kocht de gemeente Zuid-Laren het park en bosch van de havezathe Laarwoud. Dit

Sluiten