Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 H.A. groot Noord-Drentsche parkbosch bezit een indrukwekkende beukenlaan, een der schoonste van Nederland, heeft een rijke ondervegetatie, zeventiende-eeuwsche berceau's en zal gedeeltelijk worden aangelegd tot villapark (onder leiding van een bij uitstek bevoegd modern Rotterdamsch architect), terwijl het Oostelijke deel in ongerepten staat tot in de lengte der tijden zal behouden blijven in al zijn grootsche statigheid.

Dat Breda zijn prachtige Mast,- Lies- en Ulvenhoutsche boschbezittingen te danken heeft aan het Staatsdomein, is niet algemeen bekend. En toch zijn ook die bosschen, welke zooveel voordeel schenken aan de gemeenten Breda, Princenhage en Ginniken door het reeds jaren bloeiende vreemdelingenverkeer en de vestiging van Indische families, onder Staatsboschbeheer. Zij werden in 1816 aan Prins Frederik geschonken als, vergoeding voor het verlies van zijn opvolgingsrecht in de Nassausche landen en kwamen bij zijn dood in 1881 wederom aan den Staat, die door het sparen van mooie hooge zeker „rijpe" bestanden voor de Baronie optreedt als de voornaamste promotor van het vreemdelingenverkeer. Ook Drente's hoofdstad heeft haar heerlijk boschbezit te danken aan het Kroondomein. Het mocht reeds zijn 100 H.A. woud den naam van „stadsbosch" geven ten tijde van Koning Lodewijk Napoleon, die bij zijn bezoek het de stad schonk en door zijn Italiaanschen architect zelfs plannen liet ontwerpen voor een zomerverblijf daar onder de hooge fijnsparren.

Dat ten slotte Haarlem zijn Haarlemmerhout, Alkmaar de Alkmaarderhout, Utrecht de oude buitenplaats „Het Hoogeland" voor stadspark bestemden, niemand laat er meer zijn gedachten overgaan.

De verwoestende stormen hebben het Haagsche Bosch maandenlang gebracht onder de publieke aandacht, maar hoewel de ramp verschrikkelijk is geweest, bleven toch groote gedeeltén gespaard en door de rationeele bewerking en den omvangrijken aanplant van jong geboomte zal „het Bosch" ook voor latere

Sluiten