Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de toekomst toonen kan, dat er in ons volk ook machtige grootsche deugden leefden!

Een grootsch plan in Nederland! Nog zal het moeten blijken, of de vrije wil als eerste vereischte voor deze Stichting gesteld, voldoende macht heeft de drie millioen bij elkaar te brengen om tot iankoop over te gaan en daarnaast een reserve te stichten waaruit in de volgende vijftig jaren het werk opgebouwd kan worden. Er moet nog gepraat worden en uitvoerige plannen worden gemaakt, maar dat is spoedig gebeurd, Voorloopig geldt het nog af te wachten, of het geld er komt."

Ziethier weer een van de omvangrijke plannen voor de toekomst, voorgedragen door een vakman, die zich niet door zijn enthousiasme laat vervoeren, maar rustig en diep heeft nagedacht over dit grootsche scheppingswerk van een Nationaal Boschpark. Laten wij alle scepticisme uit onze gedachten bannen en bij het kennis nemen van dit nationaal streven bedenken, dat ook hier de utopie van heden door eendrachtige samenwerking de werkelijkheid van morgen kan worden.

Sluiten