Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scherming en de volkskunst volle aandacht schonk), dat de evolutie welke ik hierboven geschetst heb, overal haar invloed doet gelden en alom aanwezig is, waar hét geldt belangstelling en liefde te wekken voor schoonheid op eigen bodem. Door de oprichting van schier ontelbare vereenigingen in den lande wordt die evolutie tot een sneller voortgang gestuwd en ook de A. N.V.V. met de vele bij haar aangesloten organisaties wil haar krachtig propageeren, niet alleen omdat zij er de directe baat bij heeft, dat Neêrlands schoonheidskapitaal zoo groot mogelijk zij, daar het hooge rente voor haar afwerpt, doch ook om het hoogere ideëele doel,, dat alle zich voor oógen stellen in ons mooie Nederland.

Sluiten