Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het orgaan behandeld wordt, niet alleen van belang is voor het verenigingsleven, maar dat heel 'Nederland — „Ons Nederland" het arbeidsveld is voor de A. N.V.V.

Hoe dat lichaam in al zijn vertakkingen over heel ons vaderland in contact komt, met alles wat ook de meer speciale kunstenaarsverenigingen en die der natuurvrienden tot hun terrein van studie beschouwen, ik heb het in deze hoofdstukken naar ik vertrouw voldoende duidelijk gemaakt. Dat haar relaties met de handelskringen en die der „haute Finance", met de organisaties op nijverheids- en economisch gebied steeds van meer beteekenis worden, de fusie van 1915 stelde het in uitzicht en het jaarverslag 1916 bevestigde het reeds op overtuigende wijze.

Van hoeveel gewicht een dergelijk ingenomen positie met twee fronten van aanzienlijke beteekenis is voor het slagen van grootsche ondernemingen, behoeft I geen verder betoog.

Alom vertegenwoordigd, alom gesteund, niet het i minst door de regeering en de gemeenten, kan het iniet anders of de decentralisatie van thans zal door i een heldere denkbeelden-associatie geleid worden tot leen fusie, tot een band, natuurlijk met volkomen (behoud van elke zelfstandigheid.

De Nederlandsche spoorwegmaatschappijen zijn na j jarenlange onderhandeling dit jaar ook tot elkaar [gekomen in een fusie; de Nederl. Heidemaatschappij fien de Oranjebond van Orde vonden elkaar eveneens. COnder algemeene belangstelling waarbij de tegenwoordigheid van den Commissaris der Koningin in (Gelderland en de leiding door Arnhems burgemeester Pidem verleende aan de bedoelingen der A. N.V.V., \werd op 26 Juli 1917 door de oprichting van een Provvinciaal bureau V.V.V. in Gelre's hoofdstad het besluit É genomen meer eenheid te brengen in de propaganda \ van het vreemdelingenverkeer en last but not least erljkenden vele ook reeds door mij genoemde organisaties, cdoor het op 28 April 1917 stichten van een Centrale fNationale Commissie, dat een band noodzakelijk is om:

Sluiten