Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Niet van twee kanten een en hetzelfde doel na te streven.

2. Door samenwerking te komen tot een betere uitvoering van verschillende plannen.

Deze centrale organisatie, die zelf geen actie mag voeren, maar alleen in het leven is geroepen om gemeenschappelijk en vriendschappelijk overleg te plegen, werd geconstitueerd op voorstel van den heer P. j. de Kanter, voorzitter der Vereeniging tot Verbreiding van Kennis van Nederland in den Vreemde.

Bij de oprichtingsvergadering waren tegenwoordig de afgevaardigden van de navolgende vereenigingen: 1. Het Algemeen Nederlandsch Verbond; 2. De Vereeniging Oost en West; 3. De Maatschappij van Nijverheid; 4. Nederlandsche Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen; 5. Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat; 6. Nederlandsche Vereeniging voor Economische. Geographie; 7. Vereeniging Het Buitenland; 8. Vereeniging voor Buitenlandsche kunsttentoonstellingen; 9. De Bond Heemschut; 10. De Federatie van Nederlandsche beeldende Kunstenaars; 11. Het Bureau van Handelsinlichtingen; 12. De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers; 13. De Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst; 14. Hou en Trou; 15. De Vereeniging tot Verbreiding van Kennis over Nederland in den Vreemde, en 16. De Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.

De oude leuze: „Eendracht maakt macht 1" wordt gelukkig thans na jaren van een te ver doorgevoerde decentralisatie weer hoog gehouden en ik twijfel er geen oogenblik aan of de woorden, welke Jhr. Hora Siccama als voorzitter van den hervormden Oranjebond van Orde wijdde aan de jongste fusie, ook van toepassing zijn op de Nationale Centrale Commissie: „Zoo heeft dan nu de door de jaren beproefde samenwerking van beide Vereenigingen een nieuwe gestalte verkregen. Wat uit die engere verbintenis aan schoone en heilzame vruchten zal voortspruiten, moge zich al niet in alle deelen laten voorspellen, gewettigd mag

Sluiten