Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitstapje achterlaat, maar rustiger willen genieten in een oord, waar slechts flauw de geruchten doordringen ! van de groote wereld met zijn gejacht en emoti.es.1 Ik vestigde dan ook in een zeer uitvoerige studie! over „Vreemdelingenverkeer" en Heemschut in Fries- i lands Zuid-Westhoek („Vrije Arbeid" Februari 1917) hierop reeds de aandacht:

Nu de dagen gekomen zijn, waarop ik voor eenige « jaren, terug reeds doelde, toen ik schreef: Wanneer eens de geheele streek tusschen Balk-Kippenburg en \ Rijs, met de niet het minst schoon gelegen terreinen j tusschen Oude-Mirdum en Rijs der Mij. „Mooi-f Nederland" en „Gaasterland" nader zullen gebracht ; zijn tot het groote publiek... wanneer de Friezen] zelf in Sneek wakker zijn geworden en hun eigen] schoon vaderlandsch kusthoekje gaan waardeeren.. I zie nu geloof ik ook wel te mogen onderschrijven! wat ik ioen reeds voorspelde": dan zie ik het eenvoudige Kippenburg veranderen in een naar de eischen des tijds ingericht restaurant-pension, evenals dat met zoovele andere oeroude uitspanningen het geval is geweest, (denk maar aan Wolfheze en Monnikhuizenj in de omgeving van Arnhem) dan durf ik profeteerenj dat men er een terras heeft aangelegd van waar men; zijn blikken kan laten gaan over de Lutz en de| ouden historischen Weerstal, dan zal men prachtigi beukenlanen als wandeldreven voor de logées inrichte* en op de welige weilanden zullen asphaltvloerel gelegd worden voor de tennislustige jonge wereld*; Die tijd is er nog niet, maar hij is nadereride. I Aio ctrato Ap nnHp fiaasterlandsche herbereies zullen

gemetamorphoseerd worden in ruime hotels, zie dan

toe, oat ae plannen woruen uitgeweid uwi bekwaam architect, vertrouwd met de eischen die een landelijk architectuur stelt, of wel roept het advies in van de A. N.V.V. en Heemschut. Immers de hef] Gantvoort heeft het in zijn rede bij de oprichting van het Geldersche provinciale bureau zoo juist gezegd-S „Het Bureau moet de oprichting van hotels en pensions bevorderen, desgewenscht daarbij deskundige

Sluiten