Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouwen, geplaatst naast de oude in het stadsbeeld te groote contrasten in het leven riepen, dat ze in aesthetischen zin niet bezonken wel karakter en houding bezaten, maar het volle besef van eigenwaarde nog niet hadden vastgelegd in een architectuur welke aansluit bij de omgeving. En dit wordt door de jongeren thans ook in de stad doorgevoerd, omdat velen de waarheid hebben erkend van De Bazels woorden, eens gezegd op een heemschutconferentie, dat het bouwwerk niet op zich zelf staat, maar in harmonie moet zijn met de omgeving, een eisch, die reeds met betrekking tot het landhuis en de landelijke omgeving aanvaard is, maar ook van kracht is in onze steden.

Naast de verschijning van de, „cottage" in de zomerdorpen en forensenoorden, welke steeds meer en meer den hiatus aanvulde tusschen het kasteel of de doosachtige deftige huizinge 'en de slechts op een tijdelijk verblijf berekende optrekjes, die meestal van een banale burgerlijkheid waren, verschenen er in de laatste jaren van het eerste decennium onzer 20ste eeuw op den buiten tal van fraaie ook wel met de omgeving harmonieerende huizen, die in hun stijlvormen, in hun onderverdeeling van ruiten, ja in de vormfunctie en helling van het dak en niet het minst in den zorgvuldig gekozen warmkleurigen- soms paars-geolieden baksteen den Barock-, Pieter Post- of Old Colonial Stijl imiteerden.

Hoe voortreffelijk ook als bouwwerk, geven die woningen, vooral wanneer ze staan in een modern stadsvillakwartier als „Achter het Rijksmuseum" te Amsterdam, weinig Wijk van een diep gevoeld modern leven, zooals dat wel spreekt uit tal van buitenwoningen in het Gooi en bij Haarlem, in het Rotterdamsche Piaspark, bij Aerdenhout, Bentveld, Noordwijk, in het Utrechtsche hier en daar en tot sterkste uiting kwam in de architectonische demonstratie der landhuizen van het park Meerwijk te Bergen.

Nu ieder jaar meer het landleven den trek der stedelingen naar buiten bevordert; naast villabouw

Sluiten