Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gene als aan deze zijde van onze grens zijn reeds plannen gerezen om te geraken tot een reizend museum van Stedenbouw „een bron van 'materiaal voor stedenbouwkundige studiën op ieder gebied, die het mogelijk maakt om aan iedere stad inlichtingen te verstrekken over de toestanden in andere steden".

Om u een overzicht te geven van wat er direct vastzit aan de studie eener stad in haar technische en aesthetische ontwikkeling, kan ik niet nalaten hier in te lasschen de opsomming die Reg. Baumeister A. D. Lange geeft over de samenstelling van een dergelijke collectie stedenbouwkundig studiemateriaal, welke in woord en beeld den bezoeker een voorstelling dient bij te brengen van de geheele ontwikkeling der menschelijke nederzettingen, en dus middellijk ook voor het vreemdelingenverkeer van een land van het hoogste gewicht is. Hij schrijft dan:

„De groote vraagstukken op het gebied van nationale en internationale economie, de verdeeling van de natuurlijke schatten van den bodem, de taak van het wereldverkeer, het behoud der bosschen, de bescherming van het landschap 'tegen de ontsiering door leelijken bouw, de verknoeiing der stad en haar omgeving zal in steeds aan te vullen voorstellingen zoo duidelijk aan den dag treden, dat ook leeken een overzicht krijgen van het in gebruik nemen der aarde door den mensch. Het onderzoek van licht en lucht in de steden, critische uiteenzettingen over de kèuze van gunstige straatprofielen, Voorstellingen over het verband tusschen spoorwegen en steden, de opeenhooping van menschenmassa's en de verdeeling der terreinen, de aanleg van speelplaatsen en de uitbeelding van monumentale pleinen, de verbetering der woningen en de toepassing der woningwetten, de historische groei der steden en de eigenaardige verschijnselen, welke we bij de vaststelling der terrein-prijzen leeren kennen, worden in dit museum op eenvoudige doch overtuigende wijze gehoond en toegelicht, terwijl door voordrachten over de toestanden in de stad, waarin het museum telkens voor een maand tentoon-

Sluiten