Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld is, de belangstelling van ieder burger wordt gewekt."

Wat de ééne stad aan goede en slechte ervaringen opdeed, zal door het rondtrekken van net museum worden dienstbaar gemaakt aan alle overige en waar vroeger millioenen nutteloos werden verspild, zal thans een wijze spaarzaamheid worden gehuldigd, welke ondanks alle economische moeilijkheden van dezen tijd ons een gezonde en fraaie woonwijze in de steden en op het platteland mogelijk moet maken.

Het Tijdschrift „De Bouwwereld" heeft dit denkbeeld terecht onder de aandacht van zijn lezerskring gebracht (10 October 1913) en opgewekt tot het samenstellen voor ons land van een nationale tentoonstellingsverzameling.

Als het initiatief daartoe eens werd genomen door het „Comité Néerlando-Belge d'Art Civique" (C. N. B. A. C.) dat voor een paar jaar terug op instingatie van den bekenden Belgischen landschapsarchitect Louis van der Swaelmen te Amsterdam werd gesticht en dat studie maakt van al deze vraagstukken in verband met den wederopbouw der steden en dorpen in België? Door samenwerking met de rechtstreeks-belanghebbende organisaties toegetreden tot de A. N. V. V. zouden locale V. V.'s en bouwkundige vereenigingen dergelijke reizende musea als „kunst voor allen" kunnen brengen, zoowel in de kleine als groote provinciesteden. Zoo zouden de nieuwe schoonheidsbegrippen, door georganiseerd optreden kunnen gebracht worden tot honderden en duizenden, die — vele volkomen ter goeder trouw**^ door onwetendheid of gebrek aan goeden smaak zondigen op een wijze, welke direct een ongunstigen invloed uitoefent op de bevordering van het vreemdelingenverkeer.

Het zou geen zin hebben en ook ondoenlijk blijken ook maar eenigszins een overzichtelijke beschouwing te geven van de ontelbare in elkaar grijpende vraagstukken, die als om strijd op,het onbegrensde studieveld van den modernen stedenbouw naar voren dringen en vragén om toewijdende aandacht naast vergelijkende

Sluiten