Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richtingen te ontwikkelen); aanleg van wegen en hunne geschiktheid voor het moderne verkeer; hygiƫne en geriefelijkheid der persoonlijke en gezamenlijke woning; vrije plaatsen en groote burgerlijke geheelen onder het aesthetisch kleed der grondeenheid van opbouwende beginselen, breed genoeg om al de individueele, scheppende verschillen der verscheidenheid te omvatten; werk der verbeelding onzer kunstenaars, die den nationalen en; gewestelijken geest van hun ras vertegenwoordigen."

Sluiten