Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

VADERLANDSCHE STEDENKARAKTERISTIEK EN BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER.

Als we dit alles overdenken, dan zullen we Neêrlands hoofdstad boven alle vaderlandsche steden „schoon" noemen, wetende, dat we in onzen lof niet alleen staan. Want niettegenstaande, dat Amsterdams schoonheid niet te danken is aan wat fraai monumentaal vertoon van kunstzinnige gemeentebesturen uit vroeger en later tijden, niettegenstaande, dat de Vereeniging tot Stadsverfraaiing en tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in de hoofdstad des Rijks maar een zeer bescheiden rol vervult in het vereenigingsleven, heeft Amsterdam met zijn toch op vele plaatsen in de oude stad erbarmelijk verwaarloosd burgerlijk uiterlijk, met zijn smalle hooge koopliedenhuizen, zijn bochtige grachten en eenvoudige bruggen, mannen geïnspireerd, die kunstwerken Schiepen, welke den roem van de Hollandscheschilders en dichters verbreid hebben over heel de wereld. En vreugde is er in mij, dat na Vondel en Brederode, na Rembrandt en Van Campen steeds weer nieuwe geslachten schrijvers, schilders en bouwmeesters in Amsterdam nieuwe schoonheid wrochten. Want Amsterdam is niet alleen de hoofdstad van ons Nederland in naam, maar tevens de mild vloeiende levensbron van nieuwe gedachten. Men kan er het geestelijk leven der Nederlandsche natie op zijn hoogst niveau gebracht in alle takken van kunst en wetenschap meeleven en men kan er medearbeiden aan de verwezenlijking van grootsche plannen, die al zijn ze

9

Sluiten