Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt het mij voor dit met eenige voorbeelden nader ei

duidelijk te maken, ook al omdat — het is teleur- w

stellend zulks te moeten constateeren, maar de feiten ai

ondersteunen de aanklacht — juist de bevordering tv van het 'vreemdelingenverkeer meer dan één traditie

heeft ontwijd, en aanleiding was tot meer dan één te

schoonheidsverlies in onze kleine steden. w

Ik denk hier allereerst aan Alkmaar, waar de m

demping van het Verdronken Oord, waarvoor als een st

der motieven werd aangevoerd het bevorderen van w

het vreemdelingenverkeer van de boot door de stad H naar de trams van Egmond, Bergen en Schoorl, de

gemoederen en de pennen duchtig in beroering en k

beweging heeft gezet. Immers men wilde daar een oi

van de meest aantrekkelijke grachtjes dempen met de m

stille hoop, dat deze dan de vreemdelingen, komende kt

van de aanlegplaats-der Alkmaar-Packetbooten, als D

het ware in een trechter zou opvangen en zou dwingen sc

hun route te nemen door de drukste winkelstraat — de ii

Langestraat. Maar gelukkig dat er mannen waren, die en

aantoonden, dat de remedie erger dan de kwaal was. oc

Zeker, ieder gaf toe, dat de meeste vreemdelingen en

zoo spoedig mogelijk om de stad heen van de boot en

naar de lokkende strandtrams wandelden. Doch men n

wees er terecht op, dat, wanneer men een der grootste ve

aantrekkelijkheden van de kaasstad — het schoone te grachtgezicht dat het Verdronken Oord ieder reiziger

Biedt — wegneemt, de vreemdelingen zeker niet geani- de

meerd zouden worden Alkmaar binnen te gaan. Iemand ci|

vroeg in de Alkmaarsche Courant van 9 September 1913: u

„Waarom begeeft zich de stoet reizigers, door de ge

booten aangevoerd niet langs de ruime veilige Laat 1 oi

Die gedempte gracht no. 1 wordt angstvalliggemeden, is

men verkiest het verkeersgevaar van het Verdronken «

Oord boven de breede leelijkheid van een straat, die tv

in wanverhoudingen uit een gracht ontstond. Dempte ve

men ook gracht no. 2 hét Verdronken Oord, dan kon Ei

het gebeuren dat de reizigerstroom ook deze plaats t

van ontstemmende disharmonie bewust of onbewust *

vermeed en zich ging verdringen langs Zaadmarkt to

Sluiten