Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dadelijk als een verbetering kunnen prijzen, vooral niet als het gaat om de demping van een gracht, omdat Amsterdam daarmede steeds zich zelve een deel van haar sieraad, een deel juist van haar karakteristiek ontneemt. i

Hoe heel anders staan naast de Amsterdamsche grachten met hun statige iepenrijen hun hooge sluizen,* hun weinig-opvallende bruggen, hun schilderachtige of imponeerende bochten, met bovenal hun schoone patricische woonhuizen de Alkmaarsche, Delftsche; of Haarlemsche grachtjes, gelegen in oud-burgerlijke; buurtjes met intieme doorkijkjes en knusse brugjes. > Weer een totaal andere karakteristiek vertoonen/ de| Utrechtsche hoekig-bochtige grachten met hun onderaardsche kelderwoningen, hun lage en hooge kaden en de vereenzaamde breed-uitgegroeide boomen. Dan zijn er nog de bedrijvige Rotterdamsche havengrachten met de onder boomen opgeslagen los- en stukgoederen; de aan één kant beplante Goudsche kaaimuurgrachtjes — „de kolkjes"; grachten bij de Amsterdamsche Hoogstraat, in Dordrecht bij de Voorstadshaven en in Zutfen langs de Berkel — in plaatselijke gidsen geafficheerd als „Klein Venetië" — alsmede het Leeuwarder grachttype, waarbij de straat in het gracht-aspect overheerscht en de boomlooze kaden verbonden worden door bolstaande „pijpen". En dan is er ook nog het intieme vriendelijke en innige grachtje, dat de aantrekkelijkheid van het stedeke Sloten voor den watertoerist is.

Immers „het Diep" te Sloten is een stadsgrachtje als geen enkel ander in ons land 1 Het doet even denken aan Delft, meer nog aan de verrassing van het vaartje te Rijnsburg en het Amsterdamsche veer te Oudewater, maar het overtreft die alle in pictuMUl! schoonheid. Daarover zijn alle bezoekers van Sloten! die grachtenschoon op prijs weten te stellerf, het wel eens. En die schoonheid vindt in twee merkwaardige waterbouwwerken wel de voornaamste factoren van haar aanwezigheid. Immers de Lemster en Woudsender waterpoorten of „pijpen" bepalen met hun hoogOpge-

Sluiten