Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derheden, welke een romantisch reliëf geven aan een dikwijls zeer realistisch heden, te bannen uit de moderne stads- of dorpssfeer.

En om terug te keeren tot meer stoffelijke particulariteiten, verdient het m. i. aanbeveling, de vreemdelingen in de nabijheid van de aankomst- of vertrekplaatsen, in de gelegenheid te stellen als souvenir op hun verderen tocht mede te nemen de daarvoor geschikte producten der uitgesproken locale nijverheid en te savoureeren locale „beroemde" lekkernijen als Utrechtsche theerandjes, Groninger molleboonen, Deventerkoek, Sneeker drabbelkoek, Maastrichtsche vla, Tilburgsch trappistenbier, Haarlemmer halletjes, Arnhemsche balletjes, Bloemendaalsche kruidnoten, Bredasche aardbeien, Westlandsch ooft, Harderwijker garnalen, Goudsche sprits, enz. enz. Ook zonder een antiquarische verheerlijking, ook zonder „namaak"-attracties, ligt er in de tradities van onze vaderlandsche vreemdelingenverkeer-plaatsen nog menige bron verborgen, welke eens aangeboord door een man, die voldoende traditiegevoel en fantasie bezit, zal blijken bevorderlijk te zijn aan het welvaart brengende vreemdelingenverkeer.

De „ambulante medewerker" van de Haagsche Post, heeft in een belangwekkend artikel, getiteld: „Onze Gasten na den oorlog" (3 November 1917), hetzelfde betoogd en er op gewezen, hoe men de internationale autoriteit van typisch-Nederlandsche producten van' min of meer luxueusen aard, sterk zou kunnen aanzetten door den verkoop aan stations van locale producten.

Een der aantrekkelijkste vormen, waarin de reclame aan de stations zich uit op fleurige, geurige en kleurige wijze, 's wel die van Gebroeders Gratama te Hoogeveen. Gedurende heel het zomerseizoen heeft de firma een piccolo aan het perron, die in alle coupé's eerste en tweede klasse der even stilhoudende treinen, een bouquetje rozen werpt als een liefelijke groet van de veenkolonie. Hoogeveen toch biedt zijn op de doorreis toevende bezoekers geen bouquet struikhei of

Sluiten