Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wollegras aan — hetgeen men toch in Drente's binnenland mocht verwachten — maar strooit met hoffelijk gebaar de teere rozenknoppen in de coupé's der doorgaande treinen... brengt daardoor menig gesprek op het weinig bekende bosch-, water- en rozenland van Hoogeveen.

Zoo kan de meest-modern-voelende twintigsteeeuwer aan een groote vooruitstrevendheid op maatschappelijk gebied, een gezond conservatisme en een gewijd gevoel voor traditie paren, die hem — mits hij beschikt over voldoende fantasie — steeds meer de overtuiging zullen schenken, dat het aesthetische element, in het vraagstuk der bevordering van het vreemdelingenverkeer, nog steeds niet voldoende bestudeerd is en nog een onontgonnen terrein ter bewerking biedt aan velen, die het goed 'met ons land en volk, met onzen bloei en welvaart meenen.

Sluiten