Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen zijt op de botermarkt, niet om de producten van huis en hof, maar om het vrouwelijke schoon van Walcheren en Zuid-Beveland. Zij zijn een vrij volk, ze lachen en stoeien, zooals het hun belieft, en laten zich daarvoor door de preutsche conventie geen wetten schrijven, ze zijn kinderen van het land en de zee, en het kan hun al heel weinig schelen of vreemdelingen van overzee komen om zich hier te vergasten aan het kleurige marktgedoe van iederen Donderdag. Heur blozende wangen zullen er zich niet kleuriger door tinten, heur fiere, ópen oogopslag, waarin iets sprankelt van louter schalkschheid, zullen ze niet van den vreemdeling afwenden, want och, zij weten het immers zoo zeker, dat ze de mooiste vrouwen en meisjes van Nederland zijn, en dat heur gestileerde dracht flatteert.

En of er nu al antropologen zijn, die onder een kop koffie of een glas bier, in een der café's op de Groote Markt gezeten, ijverig aanteekeningen maköri over het aantal blondines en brunettes dat passeert, om uit de vergelijking der percentages gevaarlijke hypotheses te kunnen opstellen over den thans nog waarneembaren invloed van het Keltische ras, dat hier in heel vroege tijden moet geleefd hebben, en of een waanwijs historicus met een faux air en een knipoogje tot zijn vriend den schilder al zinspeelt op het lange verblijf der Spanjolen op Zuid-Beveland, de Maartjes en Doórtjes stellen er niets geen belang in, die luisteren liever naar wat de „Lange Jan" te zingen heeft, en hebben elkaar zooveel te vertellen( dat ze met ongeveinsde onverschilligheid de hulde aanvaarden, welke licht-ontvlambare vreemdelingen meenen te moeten brengen.

En juist omdat de vreemdeling sedert jaar en dag naar Middelburg komt om daar de kleederdrachten en de draagsters te zien, kijken deze niet om naar den vreemdeling. Gevallen als het beruchte Harderwijksche automobielincident van Jules Romain acht ik in Middelburg dan ook beslist uitgesloten. De Walchersche boer of boerin ziet in den vreemdeling

Sluiten